تعرفه خدمات | اینستا سکیوریتی

home who - تعرفه خدمات | اینستا سکیوریتی

تعــرفه خــدمات وب سـایت

بازیابی اکانت اینستاگرام – 2,000,00 تا 35,0000 تومان

بازیابی اکانت غیرفعال شده – 2,000,00 تا 3,000,00 تومان

بستن صفحات جعلی – 100000 تا 3,00000 تومان

امنیت صفحات: آهنی – 35,0000 تومان فولادی – 75,0000  تومان

رفع بلاکی اکانت اینستاگرام – 95,000 تومان

رفع مشکل شادو بَن – 15,0000 تا 500000 تومان

تجاری سازی اینستاگرام – 1,00000 تومان

برندینگ صفحات – 499,000 تا 999,000 تومان

شناسایی مجرمان اینترنتی – 1,000,000 تومان

کمپین تبلیغاتی – 3,00000 تا 526,0000 تومان

توجه فرمایید، تعرفه خدمات طبق حداکثر سفارشات ثبت شده توسط مشتریان محاسبه گردیده است. اما در شرایطی ممکن است تعرفه خدمات، بیش از مبالغ مندرج در وب سایت در نظر گرفته شود که قبل از ادامه به انجام سفارشات اعلام خواهد شد.

فهرست