تعرفه خدمات | اینستا سکیوریتی

تعرفه خدمات اینستاگرام

تعــرفه خــدمات وب سـایت

بازیابی اکانت اینستاگرام – 1,500000 تا 3,00000 ریـــال

بستن صفحات جعلی – 5,00000 تا 1,50000 ریـــال

امنیت پیج: سالانه – 2,000,000 ریـــال

رفع بلاکی اکانت اینستاگرام – 95,0000 ریـــال

رفع مشکل شادو بَن – 15,00000 تا 35,00000 ریـــال

بیزینس پروفایل اینستاگرام – 25,0000 ریـــال

برندینگ صفحه – 3,000,000 تا 15000,000 ریـــال

فهرست