تبلیغات اینستاگرام | تبلیغات حرفه ای و تخصصی در اینستاگرام با بالاترین کیفیت

050 idea 2 - تبلیغات اینستاگرام | تبلیغات حرفه ای و تخصصی در اینستاگرام با بالاترین کیفیت

انتخاب ایده جذاب

انتخاب ایده جذاب در جهت ایجاد کمپین تبلیغاتی بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از مهم ترین فاکتور های تبلیغات در اینستاگرام، انتخاب یک ایده جذاب و هدفمند کمک بسیاری را به بازخورد تبلیغات و خروجی آن خواهد کرد.

choose target - تبلیغات اینستاگرام | تبلیغات حرفه ای و تخصصی در اینستاگرام با بالاترین کیفیت

انتخاب مخاطب موردنیاز

قبل از آغاز کمپین تبلیغاتی، در ابتدا مخاطب های موردنیاز کسب و کار و یا صفحه اینستاگرامی شما را شناسایی خواهیم کرد. تبلیغات در اینستاگرام بدون انتخاب دسته بندی مخاطب ها، بازخورد چشم گیری را به همراه نخواهد داشت.

029 campaign 1 - تبلیغات اینستاگرام | تبلیغات حرفه ای و تخصصی در اینستاگرام با بالاترین کیفیت

تبلیغات با روش نوین

اینستا سکیوریتی، با جدیدترین روش های نوین و بازده، کمپین تبلیغاتی در اینستاگرام را برای شما ایجاد خواهد کرد. امروزه تبلیغات به روش های قدیمی و منسوخ شده گزینه ای عاقلانه ای نخواهد بود.

create offers - تبلیغات اینستاگرام | تبلیغات حرفه ای و تخصصی در اینستاگرام با بالاترین کیفیت

ایجاد فرصت ها

یکی از نوین ترین و مهم ترین روش های افزایش فروش محصولات و خدمات، ایجاد فرصت ها با شرایط های باورنکردنی است. تجربیات به دست آماده نشان داده است که، استفاده از این روش، فروش محصولات و خدمات را به شدت متحول خواهد کرد.

up price 1 - تبلیغات اینستاگرام | تبلیغات حرفه ای و تخصصی در اینستاگرام با بالاترین کیفیت

کسب درآمد سریع

تمامی پلن ها در راستای ایجاد کمپین های تبلیغاتی، به طوری برنامه ریزی شده اند که، به سرعت پس از تعیین بودجه، کسب درآمد حرفه ای آغاز خواهد شد. قطعا تبلیغات هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است. با روش های تبلیغاتی ما، خیلی سریع بودجه شما باز خواهد گشت.

برنزی
300000 تومان
1 پست و استوری با مدیریت رایگان در جهت انتخاب صفحات بر اساس مخاطبان شما
طراحی کاور پست و استوری ها در جهت انتشار در صفحات تبلیغاتی
مدیریت زمان بندی شروع تبلیغات مبنی بر مخاطبان شما
مشاوره و پشتیبانی رایگان
نقره ای
850000 تومان
2 پست و استوری با مدیریت رایگان در جهت انتخاب صفحات بر اساس مخاطبان شما
طراحی کاور پست و استوری ها در جهت انتشار در صفحات تبلیغاتی
مدیریت زمان بندی شروع تبلیغات مبنی بر مخاطبان شما
مشاوره و پشتیبانی رایگان
اجرا مسابقه اینستاگرامی با مشارکت 300 تا 500 نفر
طراحی و اجرا فرصت در جهت افزایش فروش محصولات و خدمات
طلایی
1565000 تومان
3 پست و استوری با مدیریت رایگان در جهت انتخاب صفحات بر اساس مخاطبان شما
طراحی کاور پست و استوری ها در جهت انتشار در صفحات تبلیغاتی
مدیریت زمان بندی شروع تبلیغات مبنی بر مخاطبان شما
مشاوره و پشتیبانی رایگان
اجرا مسابقه اینستاگرامی با مشارکت 500 تا 1000 نفر
طراحی و اجرا فرصت در جهت افزایش فروش محصولات و خدمات
ایجاد کمپین تبلیغاتی حرفه ای بر اساس محصولات و خدمات خاص
ساخت فوتو موشن همراه با گویندگی حرفه ای
مروارید
2695000 تومان
4 پست و استوری با مدیریت رایگان در جهت انتخاب صفحات بر اساس مخاطبان شما
طراحی کاور پست و استوری ها در جهت انتشار در صفحات تبلیغاتی
مدیریت زمان بندی شروع تبلیغات مبنی بر مخاطبان شما
مشاوره و پشتیبانی رایگان
اجرا مسابقه اینستاگرامی با مشارکت 1000 تا 2500 نفر
طراحی و اجرا فرصت در جهت افزایش فروش محصولات و خدمات
ایجاد کمپین تبلیغاتی حرفه ای بر اساس محصولات و خدمات خاص
ارسال ایمیل انبوه به 1500 مشترک بر اساس مخاطبان موردنیاز صفحه شما
طراحی حاشیه تبلیغاتی در جهت افزایش بازدید حرفه ای همراه با ویدئو موشن
الماس
5260000 تومان
5 پست و استوری با مدیریت رایگان در جهت انتخاب صفحات بر اساس مخاطبان شما
طراحی کاور پست و استوری ها در جهت انتشار در صفحات تبلیغاتی
مدیریت زمان بندی شروع تبلیغات مبنی بر مخاطبان شما
مشاوره و پشتیبانی رایگان
اجرا مسابقه اینستاگرامی با مشارکت 2500 تا 5000 نفر
طراحی و اجرا فرصت در جهت افزایش فروش محصولات و خدمات
ایجاد کمپین تبلیغاتی حرفه ای بر اساس محصولات و خدمات خاص
ارسال ایمیل انبوه به 3000 مشترک بر اساس مخاطبان موردنیاز صفحه شما
طراحی حاشیه تبلیغاتی در جهت افزایش بازدید حرفه ای همراه با ویدئو موشن
ساخت ویدئو موشن با گویندگی حرفه ای
1 الی 2 روز تصویر برداری با امکانات کامل
تبلیغات از طریق نوتیفیکیشن
فهرست